auktoriserat rekryteringsföretag

Auktoriserat Rekryteringsföretag

Sedan 22 mars 2018 är Addilon AB ett auktoriserat rekryteringsföretag.

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar. Det betyder att företagen bland annat är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt
 • Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 • Auktorisation i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.
 • Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse* och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor (Standardavtal).
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 • Följa Bemanningsföretagens etiska regler.
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal.
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning.
 • Synliggör att det är ett auktoriserat medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Har ni behov att rekrytera?

Boka ett möte med oss genom att chatta med oss, ringa oss på 010 – 207 01 50 eller fyll i en offertförfrågan för att få rekryteringen genomförd av ett auktoriserat rekryteringsföretag så kontaktar vi dig inom kort.

omställning

Addilon lanserar Omställning

Addilon lanserar ett eget program för Omställning (ibland kallat Outplacement). Programmet vänder sig till företag som av olika anledningar behöva säga upp personal. Anledningen varierar ofta från arbetsbrist till omorganisation eller personliga överenskommelser. Ofta har man som företag inte den kompetensen internt, utan har behov av extern hjälp för att stötta medarbetaren till nästa steg i karriären.

Vi arbetar enligt en målinriktad och effektiv metod och anpassar oss för varje individ vi möter.

Addilon program för karriärcoachning består av fyra steg plus stöd efter genomförda aktiviteter i de olika stegen. Fysiska möten sker i respektive steg. Stöd sker per telefon.

Våra erfarna coacher har beteendevetenskaplig bakgrund samt erfarenhet från HR och rekrytering.

Läs här för mer information.