Offert

Offert

Skicka in din förfrågan om offert så kontaktar vi dig inom 4 timmar.
Du kan också boka in ett digitalt möte direkt här.

Exempel på roller

Inköpschef

En inköpschef hjälper dig få struktur i inköpsarbetet. Personen är helhetsansvarig för hela inköpsprocessen och hjälper företaget öka lönsamheten och konkurrenskraften via effektivt inköpsarbete. I arbetsbeskrivningen ingår formulerandet av inköpsstrategier, implementeringen inköpsprocesser och uppföljning av målsättningen.

Operativ inköpare

En operativ inköpare hjälper organisationen att köpa in varor, produkter eller komponenter efter avtal. I rollen ingår avropsinköp, orderhandläggning, administrativa inköpsuppgifter och leveransbevakning. Mycket av arbetet handlar om att få företaget att fungera genom att tillgängliggöra ett stadigt flöde av resurser som bl.a. behövs vid produktion.

Strategisk inköpare

En strategisk inköpare arbetar efter inköpsstrategierna och processerna som inköpschefen implementerat. Personen är ansvarig för ett antal produktområden och de medföljande leverantörerna i respektive område. Arbetet mäts bl.a. i omfattning av kostnadsbesparingar, risk reducering, minskade ledtider eller andra relevanta mål för organisationen.

Inköpscontroller

En inköpscontroller har en nyckelfunktion i en välfungerande inköpsorganisation. Personens uppgift är att bistå inköpschefen med inköpsanalyser som kan variera i omfattning. Från att mäta nyckeltal inom ett specifikt produktområde till att skriva interna policyer för hela företaget. Målet är att informera ledningen om arbetsprestanda, möjligheter, risker och förbättringsområden som företaget behöver adressera.

Våra branschområden

Nöjda uppdragsgivare