CommonPower Consulting

En av våra viktiga kunder, CommonPower Consulting söker nya duktiga medarbetare.

Om företaget

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar inom projektledning, driftsättning, kvalificering, kvalitetssäkring och validering. Tekniskt stöd med stora kunskaper inom GMP och LEAN-arbete för process- och tillverkningsindustri. Läs mer på www.commonpower.se