Modellteknik

En av våra viktiga kunder, Modellteknik, söker nya duktiga medarbetare.

Produktionschef
Försäljningschef

Modellteknik

Modellteknik är ett verkstadsföretag med spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning. Våra affärsområden omfattas av legotillverkning i korta och medellånga serier, skärande bearbetning, prototyptillverkning, 3D-konstruktion och produktutveckling.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster i form av avancerad skärande bearbetning, modelltillverkning, prototyptillverkning, verktygstillverkning, fixturtillverkning, 3D-scanning och kontrollmätning.

Vår framgång som en långvarig underleverantör till svensk industri har sin grund i våra medarbetares kompetens, engagemang, flexibilitet och mycket hög servicegrad.

Vi har en avancerad och modern maskinpark med övervägande 5-axliga fräsar och ett högt kvalitets- och miljötänkande.

Verksamheten bedrivs i våra egna fastigheter i Vilsta Industriområde i Eskilstuna, men våra kunder finns globalt.

www.modellteknik.se