Svenska Kraftnät

Addilon är avtalsleverantör till Svenska Kraftnät som söker nya duktiga medarbetare.

Tillsatta tjänster

Delprojektledare inom tillståndsärenden till Svenska kraftnät

Om företaget

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med. I sin instruktion till oss anger regeringen våra uppdrag. Varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev där det står vad vi ska arbeta med under det kommande året.

I regleringsbrevet för år 2018 står det bland annat att Svenska kraftnät ska:

  • arbeta för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och för att risken för effektbrist kan minskas.
  • gemensamt med övriga nordiska systemansvariga redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta.
  • driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation och arbeta för att göra det tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer.
  • arbeta för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter till och använder kommunikationssystemet Rakel.

Läs om hur det är att arbeta på Svenska Kraftnät här.

www.svk.se