Lars Björk

Lars Björk

VD

Addilon AB bildades 2010 och drivs av Lars Björk. Lars är utbildad civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet och har en Magisterutbildning inom Ledarskap vid Mälardalens Högskola. Han har vidare lång erfarenhet av projektledning, rekrytering, utbildning och försäljning i ledande positioner på företag som Volvo, Intentia, Dell, Proffice och Deva Mecaneyes.

Anne Boberg

Anne Boberg

Senior Rekryteringskonsult

Anne är utbildad beteendevetare med inriktning miljöpsykologi och har kompletterande studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet av projektledning, utbildning och försäljning i roller som projektledare, konsult och kundansvarig hos bl a Alecta, Bliwa, Ledarna och Sodexo BRS.

Anette Zantelid

Senior Rekryteringskonsult

Patrik Lindstedt

Konsultchef

Laura Avonius

Senior Rekryteringskonsult Finland