Just nu får vi en del frågor om tilldelning av pass.

Tilldelning av pass

Just nu har vi fler konsulter än vad vi kan fördelas pass till. Det beror främst på att våra uppdragsgivare inte har lika stort behov just nu. Detta varierar över tid. I konsultrollen får man vara beredd på att utbud av pass varierar.

Vissa veckor kan detta innebär att du får arbeta mer, andra mindre. Är du tillgänglig i konsultportalen ökar också möjligheten att få mer pass vid sjukskrivningar, uppdragsgivaren behöver personal snabbt osv.

Om du inte blivit tilldelad pass behöver det alltså inte bero på dålig prestation.

Läs mer om vilka parametrar som generellt styr i Konsulthandboken.

Tider & längd på pass

Tider och längd på pass förändras från vecka till vecka. T.ex. har MatHem i Järfälla minskat ner längden på merparten av pass till 4 timmar.

Arbetad tid i konsultportalen

I nuläget kan du inte se arbetade pass när vi attesterat dem. De ligger självklar där. Vi har meddelat detta till vår systemleverantör.