• extrapersonal ekonomi

Vad kostar en felrekrytering?

Många företag vill själva genomföra rekrytering. Det finns dock många fallgropar och en felrekrytering kan bli avsevärt dyrare än att anlita ett rekryteringsföretag.