Ett smart sätt att rekrytera

Genom att använda formen hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren. Hyrrekrytering passar när det finns ett ökat personalbehov och det är svårt att bedöma om det är tillfälligt eller bestående. Det kan även vara anställningsstopp med ett fortsatt personalbehov. I dessa fall är det lämpligt att inleda med ett tidsbegränsat uppdrag med målsättningen att det övergår till en fast anställning efter avslutat uppdrag.

Effektiv process

Med en effektiv rekryteringsprocess hjälper vi er att hitta högpresterande medarbetare som får er att prestera bättre än era konkurrenter. Kandidaterna, såväl chefer som specialister får genomgå samma process som vid en traditionell rekrytering. På så sätt säkerställer vi att leverera de kandidater ni söker.

Vi tar ansvar

Vid hyrrekrytering tar Addilon fullt arbetsgivaransvar. Vi betalar lön, sociala avgifter, sjuklön, semesterersättning och försäkringar. Vi tar dessutom på oss ansvaret att du som kund alltid får den kompetens du efterfrågar.

Addilon strävar alltid efter långsiktiga relationer med såväl nöjda kunder som kandidater. Först då anser vi att uppdraget är slutfört!

Vår process

 • Kravprofil

  Behovsanalys utifrån företag, tjänst och person.

 • Annonsering & sökning

  Annonsering online och sökning. Tryckt media är tillval.

 • Djupintervjuer

  Intervjuer baserade på kompetens.

 • Kandidatpresentation

  Presentation av kvalificerade kandidater.

 • Uppdragsgivarens intervjuer

  Uppdragsgivare möter potentiella medarbetare.

 • Personlighetsanalys

  Djupintervju, OPQ och ev. färdighetstest.

 • Referenstagning

  Gedigen referenstagning med minst 3 referenter.

 • Avrapportering

  Presentation av slutkandidater.

 • Beslut om anställning

  Uppdragsgivare beslutar om anställning.

 • Uppföljning

  Uppföljning med både uppdragsgivare och kandidat.

Våra fokusområden

Inspiration