Vad våra kandidater säger om oss

Jag upplevde rekryteringsprocessen genom Addilon som mycket lärorik och utmanande med flertal intervjuer och personlighetstest. Addilon var genom hela rekryteringsprocessen oerhört professionell och effektiv. Responsen från Lars Björk var genomgående tydlig, personlig och snabb. Referenstagningen var enligt mina referenser även den professionellt och grundligt genomförd.

Mitt möte med Lars Björk på Addilon var mycket positivt. Jag har erfarenhet av andra aktörer på marknaden och kan bara säga att störst är inte alltid bäst. Lars visade ett genuint intresse för mig som kandidat. Den konstruktiva och direkta kritiken var mycket värdefull. Sannolikheten är stor att jag anlitar Lars när det är min tur att rekrytera.

Jag upplevde kontakten med Addilon personlig samtidigt som jag  blev bedömd på ett objektivt och professionellt sätt. Rekryteringsprocessen som innefattade intervjuer med både Addilon och Stille, personlighetsanalys och referenstagningar, höll ett högt tempo och upplevdes smidig och effektiv.”

Jag upplevde rekryteringsprocessen genom Addilon som mycket noggrann och effektiv. Processen innehöll många kvalitetssäkrande moment för båda parter och där jag fick kontinuerlig information om var i processen jag befann mig och vad nästa steg skulle handla om. Jag upplevde Lars som professionell och personlig.

Rekryteringen via Addilon till min nya tjänst på Sigillet var en väldigt givande process på många sätt. Inte bara att arbetgivaren fick mycket information om mig, även jag lärde mig mycket. Jag fick ett mycket seriöst och professionellt intryck av hela förloppet. Att avsluta processen med en uppgift under tidspress var ett ordentligt upplyft av mitt självförtroende inför stundande arbetsuppgifter.

Min uppfattning är att rekryteringen via Addilon genomfördes synnerligen professionellt. Speciellt värderade jag den diskretion och flexibilitet som Lars förmedlade genom hela processen.”

Addilon lyckades genast skapa ett förtroende som gjorde att man kände sig bekväm genom hela rekryteringsprocessen. Allt sköttes mycket professionellt och strukturerat, men samtidigt personligt och engagerat. Även mina referenser berättar om hur positivt de upplevt kontakten med Addilon.

Rekryteringsprocessen för min nya tjänst som projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB upplevde jag som professionell och löpte i en fast takt för de olika momenten på ett smidigt sätt. En bra blandning med möten med min tilltänkta arbetsgivare och varvat med intervjuer samt PA-tester av Addilon. Rekryteringsföretaget Addilon visade sig tillmötesgående och genomlystes av kunskap i arbetsgivarens och mina behov.

The recruitment process with Addilon was a very professional and enjoyable experience. I felt comfortable, confident and supported from start to finish.
The engaging manner demonstrated by Lars was reassuring and experienced. I would wholeheartedly recommend Addilon to colleagues and employers alike.