God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande Vårt sätt att bemöta kandidater påverkar direkt vår uppdragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.

Nöjda uppdragsgivare

Våra fokusområden

Inspiration