Kammarkollegiet kompetensnivåer för konsulttjänster

1 – Grundläggande nivå

 • Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuell roll.
 • Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ny i rollen som konsult.
 • Ledning – kräver arbetsledning.
 • Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.

2 – Medelkompetens

 • Kunskap – har utbildning inom aktuell roll, viss svårighetsgrad.
 • Erfarenhet – har deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag. Nivån uppnås normalt efter 1-3 år inom aktuell roll.
 • Ledning – kräver arbetsledning.
 • Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter.

3 – Hög kompetens

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt

4 – Mycket hög kompetens

 • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket stor

5 – Expert inom området

 • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden
 • Erfarenhet – (som nivå 4)
 • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
 • Självständighet – mycket stor

Nöjda uppdragsgivare