• undvik rekrytera narcissist

Har du en chef eller kollega som är karismatisk och charmig ena stunden och riktigt obehaglig nästa? Då kanske personen är narcissist – en störning som liknar psykopati.

Ett gott självförtroende, stora svårigheter med att ta kritik och problem med att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Det är alla tecken på narcissism, en personlighetsstörning som liknar psykopati. Kanske har du en chef eller kollega som passar in på beskrivningen? Narcissister är ofta karismatiska och dominanta, och det gör att de kan uppfattas som bra ledare fast det egentligen är tvärt om. Dessutom är de ofta bra på att sälja in sig.

Ska din organisation rekrytera och vill undvika rekrytera en narcissist? Läs igenom våd guide för att veta mer.

Guiden går igenom:
  • Så känner du igen en narcissist
  • 8 sätt att hantera en narcissist
  • Identifiera riskbeteeneden

Trevlig läsning!

Vill du läsa fler guider? Gå till vår kunskapsbank!