Flexibel bemanning

Behovet av personal varierar. Det passar perfekt att hyra in konsult vid arbetstoppar, organisationsförändringar, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Då ser vi till att rätt person finns på rätt plats, när du behöver det – och du kan fokusera på er kärnverksamhet under tiden.

När passar bemanning?

Bemanning passar bra när ni söker kompetens och flexibilitet. Har ni tillfälliga/permanenta arbetstoppar, står inför en expansion eller har vakanser är bemanning en bra lösning. Våra konsultchefer driver hela rekryteringsprocessen och tillsammans väljer vi vilken eller vilka konsulter som passar för uppdraget. Konsulterna anställs av Addilon som tar arbetsgivaransvaret.

Tidsbesparande och träffsäkerhet

Att rekrytera personal kan vara en tidskrävande process om företaget saknar erfarenhet eller att resurserna internt inte räcker till. För att hitta de konsulter som passar uppdraget bäst krävs det en noggrann och effektiv process. Det är här vi avlastar dig genom att ta fram kravprofil, skriva en annons, genomföra intervjuer, genomföra personlighetsanalys och referenstagning samt bakgrundskontroll där det krävs. Du kan därmed fokusera på er kärnverksamhet. Idag är konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är högre än någonsin, där Addilon har metodiken och för att hitta rätt medarbetare. Vi har lång erfarenhet inom bemanning och hjälper dig att identifiera framtida talanger och minimera risken för felrekrytering genom vår strukturerade och kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Kostnadseffektivt och flexibelt

Kanske står ni som företag inför ett generationsskifte på avdelningen, en stor expansion medan eller en oväntad vakans – då passar bemanning er bra som både är kostnadseffektivt och flexibelt. Våra konsultchefer driver hela rekryteringsprocessen och tillsammans väljer ni vilken eller vilka konsulter som passar för uppdraget. Konsulterna anställs av Addilon som tar arbetsgivaransvaret.

Personalansvar

En konsultchef på Addilon blir medarbetarens närmsta chef. Det innebär att Addilon har personalansvar, sköter löneadministration, utveckling- och uppföljning. Vi tar konsultens trivsel på största allvar och anställningar regleras naturligtvis av ett kollektivavtal.

Din partner inom Bemanning

Kontakta Addilon för ett förutsättningslöst möte/samtal. Välkommen till Addilon – din partner inom Bemanning!

Offert

Skicka in din förfrågan om offert för Bemanning så kontaktar vi dig inom 8 timmar.

Du kan också ringa oss på 010 – 207 01 50.