Omställning

Vårt program för omställning

Addilon program för omställning består av fyra steg plus stöd efter genomförda aktiviteter i de olika stegen. Fysiska möten sker i respektive steg. Stöd sker per telefon.

 • Reflektion

  Identifiering av styrkor, drivkrafter och kompetens

  Fastställande av personliga mål och nästa steg i karriären

  Uppgift till kommande träff

 • Utbud

  Kartläggning av arbetsmarknaden, relevanta branscher och roller

  Genomgång av olika sökvägar, nätverk och möjligheter

  Uppgift till kommande träff

 • Strategi

  Genomgång av CV och personligt brev

  Kartläggning av nätverk

  Uppgift till kommande träff

 • Handling

  Genomförande av en testintervju med rekryterare

  Framtagagande av konkret aktivitetslista och handlingsplan

  Uppgift till kommande träff

 • Stöd

  Frågor och bollplank

  Uppföljning

Offertförfrågan

Skicka in din förfrågan om offert för Omställning så kontaktar dig inom 8 timmar.

Du kan också ringa oss på 010 – 207 01 50 så hjälper vi dig.

Förfrågan är inte bindande.