gs yuasa battery

Bakgrund

 • Batteritillverkaren, GS Yuasa, i England kontaktade oss för ett förutsättningslöst möte. De planerade att etablera ett centrallager och öka försäljningen på den nordiska och baltiska marknaden. De behövde därför rekrytera två nyckelpersoner – General Manager Sales och General Manager Operations.

Utmaning

 • Det var viktigt för GS Yusaa att snabbt påbrja rekryteringsprocessen för att hålla satt tidplan.
 • De hade ingen rekryteringspartner i Norden och betonade vikten av lokal kännedom om kandidatmarknaden med relevant kunskap och erfarenhet för de båda tjänsterna.
 • GS Yuasa önskade också att vald rekryteringspartner skulle hålla ihop processen för att själva kunna fokusera på etableringen.
 • Vid denna tidpunkt var GS Yuasa relativt okända på den Nordiska marknaden, vilket gjorde att det var viktigt att deras rekryteringspartner kunde vara deras ”ambassadör” och marknadsföra företaget.

Lösning

 • Det initiala mötet skedde digitalt då de inte hade något fysiskt kontor i Sverige. Detta var innan pandemin och vi arbetade redan då digitalt för effektiva möten. Vi presenterade vår gedigna rekryteringsprocess utifrån den initiala information vi fått i en förfrågan samt offert för båda tjänster. GS Yuasa kunde redan i sittande möte besluta att Addilon Professionals skulle genomföra uppdraget. Vi satt upp en effektiv och realistisk tidplan där samtliga steg var inlpanerade med utgångspunkt för när GS Yuasa kunde möta slutkandidater fysiskt i Sverige.
 • För att få ett bra urval av kandidater valde vi tre spår för att attrahera kandidater. 1) Annonsering på olika internetsajter där 2) Målgruppsannonsering via sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram 3) Search/Headhunting. Genom just kombinationen av dessa tre metoder säkerställde vi ett stort urval av kvalificerade kandidater.
 • Addilon Professionals höll GS Yuasa kontinuerlig uppdaterade i samtliga faser i rekryteringsprocessen. GS Yuasa fick också tillgång till rekryteringssystem för att i realtid kunna se kandidatflödet. Samtliga kandidater som intervjuades fick också genomföra tester. Vi använder Ascend där vi kartlägger personlighet, logisk slutledningsförmåga, riskbeteende för kontraproduktivt arbete samt grundläggande värderingar.
 • Kandidater fick en utförlig presentation av GS Yuasa, tjänsten och framför allt etableringsplanen och framtida mål.

Resultat

 • Addilon Professionals höll en tuff satt tidplan.
 • För båda tjänsterna presenterades flera slutkandidater, där samtliga kunde anställas.
 • GS Yuasa mycket nöjda med genomförandet och resultat.
 • Samtliga kandidater var mycket nöjda med intervjuerna – även de som ej blev erbjudna tjänsten
 • Både General Managers arbetar idag och rekryterar idag själva nya medarbetare.
 • GS Yuasa har ökat sin marknadsandel i de nordiska och baltiska länderna.