Bäst i varje steg

 • Kravprofil

  Skapa insikt genom en grundläggande analys av våra kunders utmaningar och situation. Detta görs i möte med rekryterande chef och andra relevanta beslutsfattare hos vår kund.

 • Val av rekryteringsmetod

  För vissa roller lämpar sig annonsering bäst och i andra fall genomför vi en ren searchprocess. Ibland ges bästa resultat genom att kombinera search och annonsering.

 • Annonsering och sökning

  Vid annonsering stöttar vi vid val av media samt med utformning och publicering av annonstext. Analys och kravprofil ligger till grund för vilka kandidater vi väljer att kontakta.

 • Intervju

  De kandidater som matchar vår kunds behov bjuds in till Addilon för en djupintervju. Här kartlägger vi kandidatens matchning mot aktuell tjänst.

 • Presentation av kandidater

  Vanligtvis presenterar vi tre till fem kandidater för varje tjänst. Utöver kandidatens CV begär vi även in betyg och relevanta intyg.

 • Personlighetsbedömning

  Personlighets- och motivationsprofiler samt numeriskt och verbalt färdighetstest. Utfallet följs upp med djupintervju och återkoppling med kandidat.

  Vi använder Assessios verktyg Ascend:

  • MAP (personlighetstest som bygger på femfaktormodellen och förutser potentialen en kandidat har att lyckas i en specifik roll)
  • Matrigma (icke verbalt begåvningstest som indikerar hur väl en kandidat kommer att prestera i en specifik arbetsroll)
  • MAP-X (identifierar risken för kontraproduktivt beteende i arbetet hos både medarbetare och ledare)
  • Match-V (kulturtest som identifierar vad som motiverar medarbetare)
 • Referenstagning

  För vald slutkandidat genomför vi referenstagning med 3-5 referenser. Varje referenstagningen tar ca 30-45 min.

 • Bakgrundskontroll

  Beroende på roll genomför vi olika bakgrundskontroller (där det är tillämpbart).

 • Rådgivare

  Under rekryteringsprocessens slutskede är Addilon rådgivare till såväl kandidat som beslutsfattare hos vår klient.

 • Uppföljning

  Vi följer upp rekryteringen med såväl kund som kandidat sex månader efter påbörjad anställning.

Offert

Skicka in din förfrågan om offert så kontaktar vi dig inom 2 timmar.
Du kan också boka in ett digitalt möte direkt här.

Våra fokusområden

Inspiration