mölnlycke health care

Addilon har fått förtroendet att rekrytera ett större antal R&D-tjänster till Mölnlycke.

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik som levererar medicinska produkter och lösningar som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att optimera patientvården och de kliniska och ekonomiska resultaten.

Vår strategi är att rekrytera inom Life Science och att vara en lokal partner på en global. Då Mölnlycke nu gör en strategisk satsning är det extra roligt att Addilon fått förtroende att rekrytera ett större antal tjänster inom R&D, säger Lars Björk, VD på Addilon AB.

För mer information kring rekrytering inom Life Science, kontakta Lars Björk, +46 10 171 38 00.