svenska kraftnät

Addilon har valts till avtalsleverantör för rekrytering till Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät bygger ut det svenska stamnätet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Anslutningen av förnybara energikällor kräver ett robust stamnät. Det betyder att Svenska Kraftnät kommer anställa fler kompetenta medarbetare som drivs av ett engagemang för vårt samhällsviktiga uppdrag.

Vår strategi att rekrytera inom energi för ett hållbart samhälle har visat sig vara fruktsam. Då energibranschen förändras med en utökad produktion av förnyelsebar energi är det extra rloigt att Addilon fått förtroende att rekrytera kompetenta och samhällsviktiga medarbetare till Svenska Kraftnät, säger Lars Björk, VD på Addilon AB.

För mer information kring rekrytering inom energi, kontakta Lars Björk, +46 10 171 38 00.