auktoriserat rekryteringsföretag

Sedan 22 mars 2018 är Addilon AB ett auktoriserat rekryteringsföretag.

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar. Det betyder att företagen bland annat är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt
 • Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 • Auktorisation i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.
 • Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse* och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor (Standardavtal).
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 • Följa Bemanningsföretagens etiska regler.
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal.
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning.
 • Synliggör att det är ett auktoriserat medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Har ni behov att rekrytera?

Boka ett möte med oss genom att chatta med oss, ringa oss på 010 – 207 01 50 eller fyll i en offertförfrågan för att få rekryteringen genomförd av ett auktoriserat rekryteringsföretag så kontaktar vi dig inom kort.