Generation y och millennials

Attrahera rätt kandidater

En stor del av rekryteringsprocessen handlar om att attrahera rätt kandidater. Detta börjar vanligtvis i annonsskrivningen, där man lyfter fram positiva framgångsfaktorer hos arbetsgivare. Det kan också vara förmåner som erbjudas i och med anställning hos företaget. Men vad är det egentligen som anses åtråvärt hos en arbetsgivare? Hur ser det framför allt ut i den nya kommande generationen arbetssökande idag?

Vad söker de hos sin arbetsgivare?

Den nya generationen har många namn: Generation Y och Millenials, är dem två mest brukade. Vad de letar hos sin arbetsgivare är något som studeras intensivt, inte minst i Employer branding-syfte. Det blir mer och mer utbrett idag i och med den transparens och kunskapskonkurrens som råder på dagens arbetsmarknad. Vad som var viktigt några decennier tillbaka, präglar inte den nya generationen som äntrar arbetsmarknaden idag. Det har till viss del att göra med historiska aspekter och den högteknologiska utvecklingen. Det har på många sätt förändrat vårt sätt att arbeta idag. Idag tillhör, i mångas fall, dator och mobiltelefon våra två främsta arbetsredskap. Till skillnad ifrån tidigare generationer kan man urskilja att de yngre arbetstagarnas generation präglas mångt och mycket av valfrihet. Arbetet ska också vara stimulerande och bidra till personlig utveckling. Detta kan också vara en bidragande orsak till att större krav ställs på arbetsgivare idag. Konkurrensen om den rätta arbetskraften har aldrig varit större. Idag är det större chans att bli nerringd av researchers snarare än försäljare om man besitter rätt kompetens.

Employer branding

Om vi återkommer till begreppet Employer branding, blir detta extremt viktigt i dagens konkurrens. Att erbjuda vad som anses åtråvärt hos Generation Y och Millennials är avgörande för att vinna den rätta arbetskraften som företaget behöver.

De tio mest förekommande faktorerna

Vi har sammanfattat tio återkommande faktorer som anses vara av stor vikt hos den nya generationens arbetstagare. Dessa skapar vår unika personlighet och är oberoende av uppväxt, kultur, och genetiskt arv. Det man kan urskilja i många studier tyder på att mentala belöningar har lika, eller större slagkraft än fysiska. Exempel på dessa är lön, fler semesterdagar, flexibel arbetstid etc. De 10 mest förekommande faktorerna för Generation Y och Millenials är:

  • Kraftiga investeringar i utveckling av medarbetare
  • Bli sedd som en individ
  • Tydligt utformade möjligheter hur man kan nå karriärmål på lång sikt
  • Variation i det dagliga arbetet
  • En dynamisk framåtanda i företaget
  • Internationell exponering
  • Klara förväntningar och mål
  • Kommunikation
  • Förtroende och ansvar
  • Erkännande.