rekrytering norge

Det expansiva företaget, Inyette, väljer Addilon som rekryteringspartner i Oslo, Norge.

Att vi är etablerade på den Nordiska marknaden gör det betydligt enklare för våra kunde att kunna ta nästa steg i sin expansion, säger Lars Björk, VD på Addilon AB.

Det visar att vår strategi, att följa våra kunder och stärka relationerna, är rätt.

För våra kunder innebär det att Addilon blir en naturlig partner i samband med rekryteringar och searchuppdrag av chefer och specialister inom teknik, försäljning, inköp, logistik och ekonomi på den norska och nordiska marknaden, tillägger Lars.

För mer information kring rekrytering i Norge, kontakta Lars Björk, +46 738 56 30 00.