omställning

Addilon lanserar ett eget program för Omställning (ibland kallat Outplacement). Programmet vänder sig till företag som av olika anledningar behöva säga upp personal. Anledningen varierar ofta från arbetsbrist till omorganisation eller personliga överenskommelser. Ofta har man som företag inte den kompetensen internt, utan har behov av extern hjälp för att stötta medarbetaren till nästa steg i karriären.

Vi arbetar enligt en målinriktad och effektiv metod och anpassar oss för varje individ vi möter.

Addilon program för karriärcoachning består av fyra steg plus stöd efter genomförda aktiviteter i de olika stegen. Fysiska möten sker i respektive steg. Stöd sker per telefon.

Våra erfarna coacher har beteendevetenskaplig bakgrund samt erfarenhet från HR och rekrytering.

Läs här för mer information.