Nästa generationens arbetstagare

Vad letar nya generationens arbetstagare efter hos sin arbetsgivare?

En stor del av rekryteringsprocessen handlar om att attrahera rätt kandidater. Detta börjar vanligtvis i annonsskrivningen, där man lyfter fram positiva framgångsfaktorer hos arbetsgivare eller förmåner som kan erbjudas i och med anställning hos företaget. Men vad är det egentligen som anses åtråvärt hos en arbetsgivare, och hur ser det framför allt ut i den nya kommande generationen arbetssökande idag.

Den nya generationen har många namn: ”Generation Y”och ”Millenials”, är dem två mest brukade. Vad dem letar hos sin arbetsgivare är något som studeras intensivt, inte minst i Employer branding-syfte som blir mer och mer utbrett idag i och med den transparens och kunskapskonkurrens som råder på dagens arbetsmarknad.
Vad som var viktigt några decennier tillbaka, präglar inte den nya generationen som äntrar arbetsmarknaden idag, vilket till viss del har att göra med historiska aspekter och den högteknologiska utvecklingen, som på många sätt förändrat vårt sätt att arbeta. Idag tillhör, i mångas fall, dator och mobiltelefon våra två främsta arbetsredskap.

Till skillnad ifrån tidigare generationer kan man urskilja att de yngre arbetstagarnas generation präglas mångt och mycket av valfrihet, och att arbetet ska vara stimulerande och bidra till personlig utveckling. Detta kan också vara en bidragande orsak till att större krav ställs på arbetsgivare idag, än någonsin förut, i konkurrensen om den rätta arbetskraften. Idag är det nog inte heller omöjligt att man i större mån blir nerringd av researchers snarare än försäljare, om du besitter en kompetensdatabas som heter duga!

Om vi återkommer till begreppet Employer branding, blir detta extremt viktigt i dagens konkurrens att erbjuda vad som anses åtråvärt hos nya generationen, för att vinna den rätta arbetskraften som företaget behöver.

Med en självklar medvetenhet om att alla vi kommer ifrån olika uppväxt, olika kulturer och inte besitter samma genetiska arv, som tillsammans är bidragande i skapandet av vår unika personlighet, har vi sammanfattat tio återkommande faktorer som anses vara av stor vikt hos den nya generationens arbetstagare. Vad man kunnat urskilja är att det i många studier tyder på att mentala belöningar har lika, eller till och med större slagkraft än fysiska (ex. lön, fler semesterdagar), vilket kan vara en viktig punkt att ta med ifrån denna artikel.

De tio mest förekommande faktorerna:

  • Kraftiga investeringar i utveckling av medarbetare
  • Bli sedd som en individ
  • Tydligt utformade möjligheter hur man kan nå karriärmål på lång sikt
  • Variation i det dagliga arbetet
  • En dynamisk framåtanda i företaget
  • Internationell exponering
  • Klara förväntningar och mål
  • Kommunikation
  • Förtroende och ansvar
  • Erkännande.